@Misc{RU2702913C1,

author

=

{Alexei A. Morozov and Dmitry M. Murashov and Fedor D. Murashov},

title

= {

{P}atent no. {RU}2702913{C}1. {R}ussian {F}ederation. {M}ethod of Detecting Hidden Objects on Terahertz Images of a Human Body. 14.10.2019.},

authorcountry

=

{Russia},

media

=

{text},

type

=

{patreq},

number

=

{2702913},

location

=

{countryru},

holder

= {

Federalnoe gosudarstvennoe byudzhetnoe uchrezhdenie nauki Institut radiotekhniki i elektroniki im. V.A. Kotelnikova Rossijskoj akademii nauk (RU), Federalnoe gosudarstvennoe uchrezhdenie Federalnoe gosudarstvennoe uchrezhdenie "Federalnyj issledovatelskij tsentr "Informatika i upravlenie" Rossijskoj akademii nauk" (RU)},

credits

= {

125009, Moskva, ul. Mokhovaya, 11, korp. 7, IRE im. V.A. Kotelnikova RAN, Patentnyj otdel},

requestnumber

=

{2019105359},

date

=

{26.02.2019},

publicationdate

=

{14.10.2019},

publication

=

{Bull. No 29},

prioritydate

=

{26.02.2019},

prioritycountry

=

{countryus},

pagetotal

=

{16 p. : fig.},

langid

=

{russian},

year

=

2019

}